Zaštita privatnosti i ostali dokumenti

Informacija o zaštiti osobnih podataka Koreqt korisnika

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Koreqt osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno i brine se o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Što su osobni podaci?

Osobnim podacima smatraju se, primjerice, ime, prezime, e-mail adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na nju ili njega odnose, a za točno određen cilj. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana Općom uredbom o zaštiti podataka jesu: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete. Korisnici ostvarivanje svojih prava mogu zatražiti putem e-maila : info@koreqt.hr ili na adresu: KOREQT d.o.o., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb.